Πέμπτη, Οκτωβρίου 16, 2014

«Εργαλείο της αντιλαϊκής πολιτικής ο νέος Οργανισμός του Δήμου Ηλιούπολης» - Ανακοίνωση της «Λαϊκής Συσπείρωσης»

 

«Εργαλείο της αντιλαϊκής πολιτικής» χαρακτηρίζει το νέο Οργανισμό του Δήμου Ηλιούπολης, η «Λαϊκή Συσπείρωση» του Δήμου. Στην ανακοίνωσή της επισημαίνει:
«Τις επόμενες μέρες, έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο ο νέος Οργανισμός των υπηρεσιών του Δήμου Ηλιούπολης.
Στον νέο Οργανισμό του Δήμου, ενσωματώνεται το πνεύμα και το γράμμα του αντιδραστικού "Καλλικράτη" και των αντιλαϊκών αναδιαρθρώσεων που προωθούνται σε κρατική και τοπική διοίκηση από κυβέρνηση, ΕΕ. Φέρνει στο προσκήνιο τις απολύσεις προσωπικού και την αντικατάσταση του μόνιμου προσωπικού από προσωπικό ευκαιρίας χωρίς συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα και με μεροκάματο πείνας, τις ιδιωτικοποιήσεις και τη συρρίκνωση των υπηρεσιών του Δήμου, νέους φόρους και τέλη, ανταποδοτικότητα και εμπορευματοποίηση των υπηρεσιών


Πυρήνας των αναδιαρθρώσεων που γίνονται σήμερα σε κεντρική και τοπική διοίκηση και που αποτυπώνονται πότε έμμεσα και πότε με σαφήνεια στον Οργανισμό του Δήμου, είναι η ανεμπόδιστη είσοδος επιχειρηματικών ομίλων και ιδιωτικών κεφαλαίων σε κοινωνικούς και αναπτυξιακούς τομείς, που μέχρι τώρα ήταν στην ευθύνη του κράτους και των δήμων και δεν είχαν απευθείας στο χέρι τα ιδιωτικά συμφέροντα. Σήμερα, κλιμακώνεται η απευθείας παράδοση στο ιδιωτικό κεφάλαιο υπηρεσιών που έχουν άμεση σχέση με τις λαϊκές ανάγκες. Για παράδειγμα, οι ΜΚΟ εντάσσονται στον Οργανισμό του Δήμου ως οργανικό στοιχείο σχεδιασμού της κοινωνικής πολιτικής.
"Το Τμήμα Σχεδιασμού Προγραμμάτων Κοινωνικής Πολιτικής…οργανώνει, παρακολουθεί… τη δικτύωση τοπικών φορέων Κοινωνικής Φροντίδας, όπως είναι: οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου… των Νομικών Προσώπων του Δήμου… οι υπηρεσίες και δομές Κοινωνικής προστασίας της Περιφέρειας και του Κράτους... οι ΜΚΟ".
Μια προσεκτική επισκόπηση του Οργανισμού του Δήμου αποκαλύπτει ένα σύνολο αντιδραστικών ανατροπών που ευθυγραμμίζουν τις λειτουργίες του Δήμου με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της κυβερνητικής πολιτικής, Τρόικας και ΕΕ.
Ας παρακολουθήσουμε ορισμένα από αυτά:
1) Το τμήμα Προσωπικού και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού: "Στο πλαίσιο και των πολιτικών ανθρώπινου δυναμικού που θεσπίζει η Πολιτεία για το δημόσιο τομέα, μεριμνά για τον προσδιορισμό των αναγκαίων θέσεων εργασίας" καθώς και "… για την εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης των εργαζομένων στο Δήμο".
Με αλλά λόγια, ο Οργανισμός ευθυγραμμίζεται με το καθεστώς των μόνιμων ελλείψεων σε προσωπικό που επιβάλει κυβέρνηση - τρόικα και που φέρνουν με μαθηματική ακρίβεια την αντικατάσταση του μόνιμου προσωπικού από προσωπικό ευκαιρίας και κοντοπρόθεσμα την ιδιωτικοποίηση κρίσιμων υπηρεσιών που είναι ήδη γυμνές από προσωπικό. Π.χ. πράσινο, καθαριότητα, αθλητικός οργανισμός.
Ήδη εντάσσονται στον Οργανισμό, με καθεστώς της προσωρινής απασχόλησης, 90 θέσεις προσωπικού "με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διαφόρων ειδικοτήτων, για την αντιμετώπιση εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών καθώς και για κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις"!
Που σημαίνει ότι το ¼ του αναγκαίου προσωπικού ορίζεται ως εποχιακό και θα είναι η δεξαμενή που θα ανακυκλώνει την ευκαιριακή εργασία, θα υποβαθμίζει υπηρεσίες, θα ανεβάζει το κίνδυνο των εργατικών ατυχημάτων.
2) Το Τμήμα Αποτελεσματικότητας, Ποιότητας και Οργάνωσης: "Σχεδιάζει και εισηγείται συστήματα και μεθόδους μέτρησης της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των υπηρεσιών του Δήμο" και "τον Κανονισμό Μέτρησης και Αξιολόγησης της απόδοσης των δημοτικών υπηρεσιών κατά την ισχύουσα νομοθεσία". Που σημαίνει την αποδοχή του αντιδραστικού μοχλού της "αξιολόγησης" ως μόνιμου μηχανισμού απολύσεων και που καμία σχέση δεν έχει με την ανάγκη επιστημονικής, τεχνικής, επαγγελματικής στήριξης των υπαλλήλων, ούτε βέβαια παίρνονται για την παροχή αναβαθμισμένων κοινωνικών δομών και υπηρεσιών για το λαό.
3) Το Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης: "Διερευνά… για τις πιθανές πηγές χρηματοδότησης των αναπτυξιακών προγραμμάτων του Δήμου (προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ, προγράμματα της ΕΕ, εθνικά προγράμματα, έργα ΣΔΙΤ, έργα αυτοχρηματοδοτούμενα κλπ)". Εδώ έχουμε συνεκμετάλλευση και την παράδοση δημόσιας περιουσίας και υπηρεσιών σε ιδιώτες!
4) Το Τμήμα Συντήρησης Τεχνικών και Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας: "Μεριμνά για την άσκηση, με δυνατότητα επιβολής κομίστρου, συγκοινωνιακού έργου για την εξυπηρέτηση της μετακίνησης των κατοίκων της περιοχής είτε από ιδιόκτητα μέσα είτε με τη χρήση μισθωμένων μέσων και υπηρεσιών".
5) Το Τμήμα Διαχείρισης - Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων: Το νέο υπερτμήμα της υπηρεσίας καθαριότητας που αναλαμβάνει τον κύριο ρόλο στην οργάνωση αυτής της κρίσιμης υπηρεσίας στο Δήμο. Είναι το "φιλέτο" της καθαριότητας που το εποφθαλμιούν τα μεγάλα αρπακτικά συμφέροντα και που τελεί, από μεριά της κυβέρνησης και όχι μόνο, στην προτεραιότητα των ιδιωτικοποιήσεων. Όχι τυχαία, ως επικεφαλής του τμήματος φωτογραφίζεται άνθρωπος της Διοίκησης που θα αναλάβει και τον εκφοβισμό και την καταστολή του προσωπικού, αφού "αναφέρει κάθε ζημιά που προκαλούν ή προκαλείται στα αυτοκίνητα του Δήμου… κάθε διαπιστούμενη ζημιά στα αυτοκίνητα από υπαιτιότητα των οδηγών τους… Διερευνά τις συνθήκες τυχόν ατυχημάτων και ενεργεί για την απόδοση ή διεκδίκηση του αντιτίμου των ζημιών".
Τέλος, δεν μπορούμε να μη σχολιάσουμε τα προσόντα των κρινόμενων θέσεων που είναι τέτοια σε αρκετές από τις διευθύνσεις και τα τμήματα που καμία σχέση δεν έχουν με το αντικείμενο και το έργο τους. Είναι αποκαλυπτικές σχετικά με το χαρακτήρα της δημόσιας διοίκησης, του αστικού κράτους και των οργάνων του, όπως είναι οι δήμοι και που στελεχώνονται κύρια από τους πρόθυμους της εκάστοτε πολιτικής διαχείρισης. Γκρεμίζουν ψευδαισθήσεις και αυταπάτες ότι η κρατική διοικητική μηχανή είναι πάνω από τάξεις και συμφέροντα, ότι τάχα συμφιλιώνει αντιθέσεις, υπηρετεί την αξιοκρατία κλπ.
Ο κρατικός τομέας που διαμόρφωσε όλα τα προηγούμενα χρόνια η άρχουσα τάξη ήταν κομμένος και ραμμένος στα μέτρα της. Στήριξε την οικονομική και πολιτική τους εξουσία, αξιοποιήθηκε για τις πελατειακές σχέσεις των κομμάτων που διαχειρίστηκαν την εξουσία. Χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο για την εξαγορά ενός τμήματος των δημοσίων υπαλλήλων, για τη δημιουργία του κοινωνικού στρώματος της εργατικής αριστοκρατίας. Υπήρξε ανοχή και καλλιέργεια διαφθοράς από τα πάνω, ώστε να χειραγωγηθεί το εργατικό κίνημα, να υπάρξει συνενοχή.
ΠΑΣΟΚ και ΝΔ και το πολιτικό τους προσωπικό που σήμερα πιθανόν αναζητά ή φορά καινούργιες πολιτικές μάσκες, διαμόρφωσαν και διαχειρίστηκαν τον κρατικό δημόσιο τομέα, έχουν την αποκλειστική ευθύνη για τα χάλια της σημερινής δημόσιας διοίκησης.
Η ουσία του προβλήματος στο δημόσιο τομέα έχει να κάνει με τον προσανατολισμό που αυτός έχει, ότι αυτός υπηρετεί τις στρατηγικές στοχεύσεις της άρχουσας τάξης και όχι τη φιλολαϊκή ανάπτυξη και τα κοινωνικά λαϊκά δικαιώματα. Οι εργαζόμενοι στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, τα λαϊκά στρώματα, έχουν συμφέρον και ανάγκη από μια κρατική δημόσια διοίκηση, που βασική της αποστολή θα είναι να υπηρετεί μια ανάπτυξη σε όφελος του λαού.
Προϋπόθεση γι' αυτό είναι ν' αλλάξει χέρια και τάξη η εξουσία και όχι απλά να γίνει εναλλαγή στην κυβερνητική διαχείριση. Να καταδικαστούν τα κόμματα της πλουτοκρατίας, της ΕΕ, των αντιλαϊκών αναδιαρθρώσεων, της "αξιολόγησης" και των απολύσεων».


Πηγή