Δευτέρα, Οκτωβρίου 13, 2014

Προσκληση στο Διεθνές Επιστημονικό Σεμινάριο FONCIMED

 

Διεθνές Επιστημονικό Σεμινάριο FONCIMED: ΄Διακυβέρνηση οικονομικών κρίσεων και δυναμική χρήσεων στον περιαστικό και αγροτικό χώρο¨, 16 Οκτ. 2014

  

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με
διοργανώνει το Ετήσιο Επιστημονικό Σεμινάριο 
"Διάλογοι γύρω από ζητήματα χρήσεων γης στη Μεσόγειο"
του Ευρω-Μεσογειακού Δικτύου FONCIMED (Foncier en Méditerranée) με θέμα
Διακυβέρνηση οικονομικών κρίσεων και δυναμική χρήσεων στον περιαστικό και αγροτικό χώρο: επενδύσεις μεγάλης κλίμακας, κοινωνικές και περιβαλλοντικές συγκρούσεις
.Διαβάστε την Πρόσκληση_Θεματική_Πρόγραμμα.